X  Tanca Estació de QA oficial - Dun Laoghaire, Ireland

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 20 10 20 Bona qualitat de l’aire
     

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
14-04-20241119247101332343636Bona qualitat de l’aire
     
15-04-20241018207111235383939Bona qualitat de l’aire
     
16-04-2024121415781131343737Bona qualitat de l’aire
     
17-04-2024121620791130323737Bona qualitat de l’aire
     
18-04-202414141777730303030Bona qualitat de l’aire
     
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-50 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
Qualitat de l’aire moderada 50-100 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
No és saludable per a la qualitat de l’aire 100-150 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
Qualitat de l’aire no saludable 150-200 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
Qualitat de l’aire molt poc saludable 200-300 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
Qualitat de l’aire perillós > 300 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 14-04-2024 12:00