X  Sluiten Officiële lucht kwaliteit meting - Dun Laoghaire, Ireland

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 13 6 13 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
19-04-2024162023891028313333Goede lucht kwaliteit
     
20-04-20241322286111619273737Goede lucht kwaliteit
     
21-04-20242033508111516273650Goede lucht kwaliteit
     
22-04-20241831438121616253443Goede lucht kwaliteit
     
23-04-2024232323881025282828Goede lucht kwaliteit
     
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 19-04-2024 22:00