X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - St. Anne's Park, Dublin 5, Ireland

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 39 12 39 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
22-05-2024151961682017273361Måttlig luftkvalitet 
    
23-05-20241620218111431343636Bra luftkvalitet
     
24-05-20242028339111222273133Bra luftkvalitet
     
25-05-2024162240791316334141Bra luftkvalitet
     
26-05-202421212410101140414141Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 22-05-2024 08:00