X  Tanca Estació de QA oficial - Dun Laoghaire, Ireland

  pm2.5 pm10 O3 IQA classificació       
Actual 11 5 11 Bona qualitat de l’aire
     

Predicciómin avg maxmin avg maxmin avg max           
21-07-2024121719691018202323Bona qualitat de l’aire
     
22-07-202413151846920222727Bona qualitat de l’aire
     
23-07-202413141656716222929Bona qualitat de l’aire
     
24-07-202411151856816212525Bona qualitat de l’aire
     
25-07-202417171868821222222Bona qualitat de l’aire
     
            

classificació IQA Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-50 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
Qualitat de l’aire moderada 50-100 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
No és saludable per a la qualitat de l’aire 100-150 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
Qualitat de l’aire no saludable 150-200 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
Qualitat de l’aire molt poc saludable 200-300 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
Qualitat de l’aire perillós > 300 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació:  Índex de qualitat de l’aire EPA      Dades del sensor capturades a: 21-07-2024 16:00