X  Luk Officiel AQ sensor station - St. Anne's Park, Dublin 5, Ireland

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikation       
Nuværende 39 12 39 God luftkvalitet
     

Prognosemin gns maksmin gns maksmin gns maks           
22-05-2024151961682017273361Moderat luftkvalitet 
    
23-05-20241620218111431343636God luftkvalitet
     
24-05-20242028339111222273133God luftkvalitet
     
25-05-2024162240791316334141God luftkvalitet
     
26-05-202421212410101140414141God luftkvalitet
     
            

klassifikation AQI Sundhedseffekterne skal kun baseres på gennemsnitsværdier 24 timer.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses for tilfredsstillende, og luftforurening udgør ringe eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er acceptabel for nogle forurenende stoffer kan der dog være en moderat sundhedsmæssig bekymring for et meget lille antal mennesker, der er usædvanligt følsomme over for luftforurening.
Usunde for nogle 100-150 Medlemmer af følsomme grupper kan opleve helbredseffekter. Offentligheden vil sandsynligvis ikke blive berørt.
Usund luftkvalitet 150-200 Alle kan begynde at opleve helbredseffekter; medlemmer af følsomme grupper kan opleve mere alvorlige helbredseffekter.
Meget usund luftkvalitet 200-300 Sundhedsadvarsler om nødsituationer. Det er mere sandsynligt, at hele befolkningen bliver berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Sundhedsalarm: alle kan opleve mere alvorlige helbredseffekter
 Mere information:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 22-05-2024 08:00