X  Blizu Izuelna aurora borealis - severna svetla i VHF Radio Aurora indikatori
Geomagnetic Storm

1 KP-INDEX

Tiho Ne Geomagnetic Storm

KP-PLANETARY INDEX

No Aurora

Radio Aurora indikatori

2 A-INDEX

Tiho Ne Olujni vetar

NIJE AKTIVNO

No Radio Aurora
KP-INDEX Informacije

KP-INDEX pruža dobar pokazatelj gledanja Aurore Borealis ili Severne svetlosti. Što je veći Kp-indeks veća je verovatnoća gledanja. Procenjeni trosatni podaci o planetarnom Kp-indeksu prikupljaju se sa zemaljskih magnetometara.

A-INDEX Informacije

A-INDEX je pokazatelj moguće poboljšane VHF radio veze u dometu od 1000 milja ili više. Jaka solarna aktivnost može omogućiti radio veze na velike daljine na 28-433 MHz u srednjim i visokim geografskim širinama.


Podaci koje pruža http://services.swpc.noaa.gov  ©2024